با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    5 / 13  |  #استخدام_کارگر انبار     5 / 11  |  #استخدام_کارگر انبار
    5 / 13  |  # استخدام_نگهبان     5 / 11  |  # استخدام_بنا
    5 / 13  |  #استخدام_خدمات     5 / 9  |  مدیر دفتر مدیرعامل  |  گروه شرکتهای
    5 / 13  |  #استخدام_پذیرش     5 / 8  |  #استخدام_مهندسی شیمی
    5 / 13  |  #استخدام_کارمند ادار     5 / 8  |  #استخدام_کارگر ساده
    5 / 13  |  #استخدام_نگهبان     5 / 8  |  #استخدام_کارگر انبار
    5 / 13  |  # استخدام_کارمند ادا     5 / 8  |  #استخدام_کارگر ساده
    5 / 13  |  # استخدام_اداری خدما     5 / 8  |  #استخدام_تراشکار
    5 / 13  |  #استخدام_راننده لیفت     5 / 8  |  #استخدام_انباردار
    5 / 13  |  #استخدام_مونتاژ کار     5 / 8  |  #استخدام_حسابدار
    5 / 13  |  #استخدام_کارگر ساده     5 / 8  |  # استخدام_مهندس آیتی
    5 / 12  |  # استخدام_لیفتراک     5 / 8  |  # استخدام_ خدمات
    5 / 12  |  #استخدام_آبدارچی     5 / 8  |  # استخدام_کارشناس می
    5 / 11  |  #استخدام_نگهبان     5 / 8  |  #استخدام_خدمات
    5 / 11  |  #استخدام_کارگر ساده     5 / 8  |  #استخدام_تزریق پلاست
اخبار استخدام