با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    3 / 29  |  # استخدام_ کارگر ساد     3 / 28  |  # استخدام_ کارگر ساد
    3 / 29  |  # استخدام_خدمات     3 / 28  |  #استخدام_آشپز
    3 / 29  |  #استخدام_کمک حسابدار     3 / 28  |  # استخدام_منشی اداری
    3 / 29  |  # استخدام_ طراح قالب     3 / 27  |  #استخدام_کارگر ساده
    3 / 29  |  #استخدام_ خدمات     3 / 27  |  # استخدام_کارگر ساده
    3 / 28  |  # استخدام_کارگر ساده     3 / 27  |  # استخدام_نجار
    3 / 28  |  # استخدام_کارگر ساده     3 / 26  |  #استخدام_کارشناس خان
    3 / 28  |  # استخدام_ راننده     3 / 26  |  # استخدام_ منشی خانم
    3 / 28  |  # استخدام_نگهبان     3 / 26  |  # استخدام_آشپز
    3 / 28  |  # استخدام_مونتاژ کار     3 / 26  |  # استخدام_ منشی خانم
    3 / 28  |  # استخدام_منشی حسابد     3 / 26  |  # استخدام_کارشناس بر
    3 / 28  |  # استخدام_سالن کار     3 / 26  |  # استخدام_کارگر ساده
    3 / 28  |  # استخدام_طراح صنعتی     3 / 26  |  # استخدام_ نیروی باز
    3 / 28  |  # استخدام_طراح صنعتی     3 / 26  |  # استخدام- فروشنده
    3 / 28  |  #استخدام_نیروی پذیرش     3 / 26  |  #استخدام_نصاب شلف و
اخبار استخدام