با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    7 / 30  |  #استخدام_نگهدار حیوا     7 / 29  |  # استخدام_کارگر ساده
    7 / 30  |  # استخدام_ طراح اتوک     7 / 29  |  #استخدام_حسابدار_خان
    7 / 30  |  # استخدام_ خدمات     7 / 29  |  # استخدام_ کارمند فر
    7 / 30  |  # استخدام_ایمنی بهدا     7 / 29  |  #استخدام_برقکار صنعت
    7 / 30  |  # استخدام_ کنترل کیف     7 / 29  |  #استخدام_مونتاژ کار
    7 / 29  |  #استخدام_کارمند ادار     7 / 28  |  #استخدام_کارگر ساده
    7 / 29  |  # استخدام_ تراشکار     7 / 28  |  #استخدام_انباردار
    7 / 29  |  # استخدام_ مونتاژکار     7 / 28  |  #استخدام_مهندس برنام
    7 / 29  |  # استخدام_سوراخ کار     7 / 28  |  # استخدام_ بافنده
    7 / 29  |  # استخدام_ کارمند اد     7 / 28  |  # استخدام_ کارمند اد
    7 / 29  |  # استخدام_انباردار     7 / 28  |  # استخدام_ کاگر ساده
    7 / 29  |  # استخدام_نیروی فنی     7 / 28  |  # استخدام_مونتاژ کار
    7 / 29  |  # استخدام_ حسابدار     7 / 28  |  # استخدام_ نیروی فضا
    7 / 29  |  # استخدام_جوشکار     7 / 28  |  # استخدام_ کارگر ساد
    7 / 29  |  #استخدام_برشکار     7 / 28  |  # استخدام_ آشپز
اخبار استخدام