با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    10 / 30  |  # استخدام_کارمند ادا     10 / 29  |  # استخدام نیروی ساده
    10 / 30  |  # استخدام_ منشی /خان     10 / 26  |  #استخدام_جوشکار co2
    10 / 30  |  #استخدام_نیروی فنی آ     10 / 26  |  # استخدام_جوشکار برق
    10 / 30  |  #استخدام_کارگر ساده     10 / 26  |  #د استخدام_ آبدارچی
    10 / 30  |  #استخدام_کارگر_ساده     10 / 26  |  #استخدام_حسابدار خان
    10 / 30  |  # استخدام _خدمات و     10 / 26  |  # استخدام_ راننده لو
    10 / 30  |  # استخدام باسکول چی     10 / 26  |  # استخدام_ حسابدار خ
    10 / 30  |  # استخدام_نیروی تعمی     10 / 25  |  # استخدام_نیروی ادار
    10 / 29  |  #استخدام_کارگر ساده     10 / 25  |  # استخدام_کمک حسابدا
    10 / 29  |  #استخدام_راننده با م     10 / 25  |  # استخدام_منشی/خانم
    10 / 29  |  #استخدام_نگه دار سال     10 / 25  |  # استخدام_کارگر فنی(
    10 / 29  |  #استخدام_نیروی ساده     10 / 25  |  #استخدام_کارگر پخش
    10 / 29  |  #استخدام_تراشکار نیم     10 / 25  |  # استخدام کارگر ساده
    10 / 29  |  #استخدام_مسئول دفتر/     10 / 25  |  #لستخدام_لیسانس الکت
    10 / 29  |  # استخدام کارمند فرو     10 / 25  |  #استخدام_کاردانی برق
اخبار استخدام