با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    3 / 13  |  #استخدام_خدمات     3 / 11  |  #استخدام_جوشکار
    3 / 12  |  #استخدام_کارگر ساده     3 / 11  |  #استخدام_ نگهبان
    3 / 12  |  #استخدام_کارگر ساده     3 / 11  |  مشاوره پوست و مو  |  شرکت متخصص پوس
    3 / 12  |  #استخدام_کارشناس باز     3 / 11  |  #استخدام_فروشنده
    3 / 12  |  #استخدام_تراشکار     3 / 11  |  # استخدام_کارگر ساده
    3 / 12  |  #استخدام_کارمند ادار     3 / 11  |  #استخدام_مونتاژکار
    3 / 12  |  # استخدام_ سرایدار     3 / 10  |  #استخدام_کارگر خط تو
    3 / 12  |  #استخدام_کمک حسابدار     3 / 10  |  #استخدام_انباردار
    3 / 12  |  #استخدام_نگهبان_آقا     3 / 10  |  #استخدام_آشپز
    3 / 12  |  #استخدام_نیروی فنی آ     3 / 10  |  #استخدام_کارگر خط تو
    3 / 12  |  # استخدام_کارمند ادا     3 / 10  |  #استخدام_کارمند ادار
    3 / 11  |  #استخدام_منشی حسابدا     3 / 10  |  #استخدام_کارگر ساده
    3 / 11  |  #استخدام_خدماتی     3 / 10  |  #استخدام_کارگر خط تو
    3 / 11  |  # استخدام_خط تولید آ     3 / 10  |  #استخدام_نیروی ساده_
    3 / 11  |  #استخدام_کارگر ساده     3 / 10  |  #استخدام_نگهبان_12/2
اخبار استخدام