با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    11 / 4  |  #استخدام_نیروی_ساده     11 / 4  |  پرس کاری  |  مهرگان
    11 / 4  |  #استخدام_فروشنده     11 / 4  |  #استخدام_اپراتور_تلف
    11 / 4  |  #استخدام_نیروی_ساده     11 / 4  |  #استخدام_تهران_البرز  |  استخدام شرک
    11 / 4  |  #استخدام_مونتاژکار ر     11 / 4  |  #استخدام_صندوقدار_خا
    11 / 4  |  #استخدام_بازاریاب     11 / 4  |  #استخدام_پیک موتوری
    11 / 4  |  #استخدام_پرستار_کودک     11 / 4  |  #استخدام_سالن کار
    11 / 4  |  #استخدام_فروشنده_خان     11 / 4  |  #استخدام_نیروی کار
    11 / 4  |  #استخدام_بسته بند آق     11 / 4  |  #استخدام_نیروی سالن
    11 / 4  |  #استخدام_مهندس_صنایع     11 / 4  |  مامور اداره آب  |  هامون سازان نیو
    11 / 4  |   |  استخدام شرکت های سامانه استخد     11 / 4  |  #استخدام_نجار_مونتاژ
    11 / 4  |  #استخدام_تهران_البرز  |  استخدام شرک     11 / 4  |  #استخدام_نیروی_ساده
    11 / 4  |  #استخدام_طراح_3D MAX     11 / 3  |  #استخدام  |  استخدام شرکت های ساما
    11 / 4  |  #استخدام_خیاط     11 / 3  |  #استخدام  |  استخدام شرکت های ساما
    11 / 4  |  #استخدام_نیروی_فنی     11 / 3  |  #استخدام_تحصیلدار
    11 / 4  |  #استخدام_جوشکار_برق     11 / 3  |  #استخدام_کنترل_کیفی

ثبت نام در کاریابی  *
  *
   
  *
  *


اخبار استخدام