با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    7 / 23  |  #استخدام_منشی خانم     7 / 19  |  #استخدام_نیروی جوشکا
    7 / 23  |  #استخدام_کارمند فروش     7 / 18  |  #استخدام_نگهبان شب (
    7 / 23  |  #استخدام_نیروی ساده     7 / 18  |  #استخدام_کارگر فنی آ
    7 / 23  |  #استخدام_راننده لودر     7 / 18  |  #استخدام_حسابدار خان
    7 / 23  |  #استخدام_نیروی_خط_تو     7 / 18  |  #استخدام_انباردار_مس
    7 / 23  |  #استخدام_مونتاژ خانم     7 / 18  |  #استخدام_کارگر فنی آ
    7 / 23  |  #استخدام_نیروی ساده     7 / 18  |  #استخدام_فرزکار نیمه
    7 / 22  |  #استخدام_نیروی فنی و     7 / 18  |  #استخدام_کارگر ساده
    7 / 22  |  #استخدام _کارشناس IT     7 / 17  |  #استخدام_ انباردار_آ
    7 / 22  |  #استخدام_منشی خانم م     7 / 17  |  #استخدام _تاسیسات
    7 / 22  |  #استخدام_مونتاژ ونصب     7 / 17  |  #استخدام _کارگر ساده
    7 / 21  |  #استخدام_تزریق کار پ     7 / 17  |  #استخدام_نجار
    7 / 21  |  #استخدا_رنگ کار چوب     7 / 16  |  #استخدام_کمک حسابدار
    7 / 21  |  #استخدام_مونتاژکا مب     7 / 16  |  #استخدام_کارگر ساده
    7 / 21  |  #استخدام_رویه کوب مب     7 / 16  |  #استخدام_کارشناس صنا
اخبار استخدام